Welkom op de website van PI6ALK, een onbemand TV relaisstation (repeater) voor televisie- en radiozendamateurs in Alkmaar en omstreken.

(Deze website is nog in ontwikkeling en heeft als doel relevante informatie over PI6ALK via het web beschikbaar te maken.)

PI6ALK zendt uit op 2352 MHz vanaf het terrein van de firma Micro Norm Electronics B.V. aan de Voorburggracht in Noord-Scharwoude. De rondstralende antenne staat op een GSM mast van ongeveer 30m en is horizontaal gepolariseerd. De modulatie van het zendsignaal (PAL, FM) is vergelijkbaar met dat van traditionele analoge DBS televisiesatellieten.

PI6ALK ontvangt amateur TV signalen op 1252 MHz met een rondom gevoelige, horizontaal gepolariseerde antenne. De ontvangen TV signalen worden heruitgezonden op 2352 MHz.
Daarnaast heeft PI6ALK nog richtantennes en ontvangers voor ATV repeaters elders in het land (waaronder o.a. PI6ZDM en PI6ATV) en voor ATV amateurs opererend in de 6cm (5.7 GHz) en 3cm (10 GHz) band, waarvan de signalen ook worden doorgegeven op 2352 MHz.

Voor bovenstaande activiteiten heeft het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken vergunning verleend.

Zendbeperking

Op aanwijzing van het Agentschap Telecom zal PI6ALK van en met maandag 29 november 2021 tot en met dinsdag 7 december 2021 uitgeschakeld zijn i.v.m. mogelijke hinder aan primaire gebruikers in de band 2320-2400 MHz. (IBC2021 RAI Amsterdam)

Voor meer informatie zie de website van Agentschap Telecom

De mast met antennes van PI6ALK.